Pot solicita informatii oficiale de la o televiziune privata, conform legii privind accesul la informatie?

18 iulie 2017 54

Am considerat ca cade sub art. 5 alin (2) lit. c) din aceasta lege. Dar am primit raspuns, ca tv privata este persoana juridica cu scop lucrativ. Este corect ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Da cade sub incidenta Legii cu privire la accesul la informatie , conform prevederilor lit.c alin.2 art.5 : persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, sînt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii... mai detaliat oficiale.
Art.1 Codul audiovizualului
în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale, bazele juridice de reglementare a proceselor de:
a) concepere, transmisie şi/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;

Adresa-ti o plingere la Consiliul Coordonator al Audiovizualului !

18 iulie 2017