Pot vinde apartamentul daca suntem deja de 6 luni divortati?

9 iulie 2018 37

Suntem de 6 luni divortati, dar avem un apartament procurat impreuna. Acum pot sa-l vand sau trebuie sa asiste si a doua parte? Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Dna Ioana,
Potrivit prevederilor Codului familie și Codului civil bunurile dobândite în timpul căsătoriei constituie proprietate comună în devălmășie, prin urmare la încheierea contractului urmează să participe și celălalt soț, dacă ambele părți sunt de acord să vândă.
În cazul în care Dvs doriți să înstrăinați(în cazul dat să vindeți) cota... mai detaliat parte ce vă aparține urmează a fi respectat dreptul de preemțiune al fostului soț, ceea ce presupune că Dvs trebuie să-i propuneți mai întâi acestuia să procure cota parte ce vă aparține Dvs. În acest sens urmează să-i expediați o ofertă de vânzare în formă scrisă, expediată cu scrisoare recomandată, însoțită de un aviz de recepție ce va servi drept dovadă de respectare a dreptului de preemțiune.
Astfel, în cazul în care soțul nu vă răspunde în termenul acordat, refuză să procure cota parte ce vă aparține dvs sau amână acest moment, urmează să vă adresați în instanța de judecată și să solicitați determinarea cotei părți, dacă cota parte nu este stabilită, iar a doua pretenție arfi vânzarea bunului la licitație.
Prin urmare, în procedura de executare bunul va fi scos la licitație, iar în urma vânzării dvs vi se va acorda 1/2 din valoarea bunului.
O a doua variantă posibilă este atribuirea cotei părți fostului soț în schimbul unei sulte (sultă - cotravaloarea la 1/2 ce vă aparține dvs.).
Pentru a executa ulterior hotărârea judecătorească va fi necesar să vă adresați la un executor judecătoresc.

9 iulie 2018