Poți înscrie lotul de pământ?

16 august 2017 54

Poți înscrie lotul de pământ daca ești cetățean strain?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
Potrivit, legii cadastrului bunurilor imobile a RM și anume art 4. Subiecţii şi obiectele înregistrării
(1) Subiecţi ai înregistrării sînt proprietarii de bunuri imobile şi alţi titulari de drepturi patrimoniale: cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, persoane juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii internaţionale,... mai detaliat Republica Moldova, unităţile ei administrativ-teritoriale, state străine.
(2) Obiecte ale înregistrării sînt bunurile imobile, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra lor.
(3) La bunurile imobile ce se înregistrează în registrul bunurilor imobile se raportă
a) terenurile;
b) clădirile şi construcţiile legate solid de pămînt;
c) apartamentele şi alte încăperi izolate.
(4) În registrul bunurilor imobile pot fi înregistrate locurile de parcare din clădire, delimitate în conformitate cu instrucţiunile pentru executarea lucrărilor cadastrale, porţiunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum şi plantaţiile prinse de rădăcini (plantaţiile perene) înfiinţate în conformitate cu normele stabilite de legislaţie.
(5) În registrul bunurilor imobile, în afară de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot fi înscrise, în cazurile prevăzute de lege, drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente acestor bunuri.
(6) Chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, alte construcții și instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcția principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară nu sînt obiecte ale înregistrării în registrul bunurilor imobile.
Mult succes!!!

16 august 2017
Victor Baciu
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Există o excepție, conform art. 6 din Legea nr.1308/1997, dreptul de vînzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine statului, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine.
În cazul în care cetățenii străini totuși devin proprietari ai terenului cu destinație agricolă... mai detaliat prin moștenire, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii doar cetățenilor Republicii Moldova.
Asta în eventualitatea în care terenul are destinație agricolă.

17 august 2017