Prejudicii morale

2 aprilie 2024 3

Bună ziua. Pentru anularea repetată a unui zbor, am obținut o compensație în mărime de 250 euro, cu ajutorul AAC. În acest caz, mă pot adresa în judecată ca să cer și repararea prejudiciilor morale? Se achită taxa de stat în asemenea cazuri? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua Anatol, da desigur sunteți în drept să apelați la instutuțiile de judecată din raza unde se află instituția de zboruri, să achitați taxa de stat pentru prejudiciul moral, dacă o să dați câșgi de cauză, sunteți în drept să solicitați achitarea banilor pentru așa ceva, eu vă aduc... mai detaliat la cunoștință ce spune Codul civil Articolul 1998. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale
(1) Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.
(2) Prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în cazurile expres prevăzute de lege.
(3) O altă persoană decît autorul prejudiciului este obligată să repare prejudiciul numai în cazurile expres prevăzute de lege.
(4) Prejudiciul nu se repară dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu consimţămîntul persoanei vătămate, cu condiția că persoana cunoștea sau trebuia să cunoască consecințele rugăminții sau ale consimțămîntului, şi dacă fapta autorului nu contravine bunelor moravuri.

3 aprilie 2024
Serghei Sandu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua Anatol. Sunteți în drept să vă adresați instanței de judecată pentru compensarea prejudiciului moral. Acțiunea respectivă nu se impune cu taxă de stat, deoarece este o acțiune de protecție a drepturilor consumatorului, însă sunteți obligat să achitați taxa de timbru în sumă de 200 lei. Succese!

3 aprilie 2024