Prejudiciu moral

26 noiembrie 2018 56

Buna ziua. Spuneți-mi, vă rog, cum se calculează prejudiciu moral? Este vreun act care reglementează aceasta?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
nu există un calcul expres al prejudiciului moral, acesta este o pretenție pur subiectivă a gravității suferințelor persoanei, pentru fiecare acesta fiind diferit vedeți mai jos art. 1423 Cod Civil
Articolul 1422. Reparaţia prejudiciului moral
(1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral... mai detaliat (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.
(2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.
(3) Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei autorului, faptei ilicite în cazul în care prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului , muncii neremunerate în folosul comunităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege.
Articolul 1423. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral
(1) Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.
(2) Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa de judecată, luînd în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.

26 noiembrie 2018
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Suplimentar la cele mentionate de coleg, puteti consulta si Recomandarea Curtii Supreme de Justitie cu privire la satisfactia echitabila (ea releveaza unele aspecte ce tin de practica CEDO in compensarea prejudiciilor morale in litigiile impotriva statelor care au incalcat termenul rezonabil de examinare a cauzelor in judecata):
http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=21

26 noiembrie 2018