Prejudiciul moral

11 mai 2018 37

Ce dovezi pot fi aduse pentru prejudiciul moral creat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Prejudiciul moral se probează conform regulii generale. Înregistrarea video audio, înscrisuri, martori.
Dar urmează să înțelegeți că, cazurile în care este posibil de a solicita acest prejudiciu sunt expres reglementate. Nu este valabil la tot felul de povești și ne executări de obligații. A se vedea Articolul 1422. Reparaţia prejudiciului... mai detaliat moral
(1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.
(2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.
(3) Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei autorului, faptei ilicite în cazul în care prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului , muncii neremunerate în folosul comunităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege.

11 mai 2018
Andrei Domenco
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Cu titlu de adăugare,
Informație clară și complexă pentru dvs puteți găsi aici ( https://www.bizlaw.md/2016/06/25/repararea-prejudiciului-moral-victimele-primesc-despagubiri-de-5-10-ori-mai-mici-decat-cer/ )

13 mai 2018