Prejudiciul moral

20 mai 2019 25

Prejudiciul moral urmează fi luat în considerare sau nu la calificarea infracțiunilor de sustragere?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bunâ ziua,

Daunele morale se pot încasa în ordine de acțiune civilă. La calificarea infracțiunilor de sustragere se vor lua în considerare semnele componenței de infracțiune respective din norma respectivă.

Succese!

24 mai 2019
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Articolul 219 Cod de Procedură Penală. Acţiunea civilă în procesul penal
(1) Acţiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputaţiei profesionale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau... mai detaliat inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrşirea acesteia.
(2) Persoanele fizice şi juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acţiunile interzise de legea penală pot înainta o acţiune civilă privitor la despăgubire prin:
1) restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvîrşirii faptei interzise de legea penală;
2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calităţii, aspectului comercial, precum şi repararea bunurilor deteriorate;
3) compensarea venitului ratat în urma acţiunilor interzise de legea penală;
4) repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputaţiei profesionale.
(3) Prejudiciul material se consideră legat de săvîrşirea acţiunii interzise de legea penală dacă el se exprimă în cheltuieli pentru:
1) tratamentul părţii vătămate şi îngrijirea acesteia;
2) înmormîntarea părţii vătămate;
3) plata sumelor de asigurare, indemnizaţiilor şi pensiilor;
4) executarea contractului de depozit al bunurilor.
(4) La evaluarea cuantumului despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanţa de judecată ia în considerare suferinţele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranţei în viaţă, pierderea onoarei prin defăimare, suferinţele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc.
(5) Acţiunea civilă poate fi înaintată în orice moment de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării judecătoreşti.

(6) Acţiunea civilă poate fi înaintată în numele persoanei fizice sau juridice de către reprezentanţii acestora.

24 mai 2019