Prelungirea arendei terenurilor in cazul lipsei/decesului proprietarilor

2 decembrie 2019 32

Exista un contract de arenda a terenurilor agricole care expira. Proprietarii au decedat. Mostenitorii legali nu au intrat in drepturi din varii motive (lipsa lor in tara si in cele mai dese cazuri, lipsa resurselor financiare de a realiza procedura legala). Cum procedeaza arendasul pentru a putea prelucra in continuare acele terenuri? Proprietarii declarati (care insa nu detin acte in acest sens) pretind la plata arendei pentru perioada de dupa decesul proprietarului de drept, insa nu intreprind actiuni pentru a intra in drepturile legale asupra acelor terenuri. Primaria locala da din umeri si nu cunoaste cum sa actioneze. Exista o modalitate de a inregistra conditionat un proprietar de teren in cazul lipsei proprietarului probat prin acte? Pana la urma, care ar fi modaltatea de a activa legal in continuare si ce cadru legal se aplica in astfel de situatii?

Va multumesc

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna!

Este cazul să fie analizat contractul de arendă încheiat cu persoanele respective.
Totodată, vedeți mai jos ce prevede Codul civil în acest sens:
Articolul 1297. Încetarea arendei
(1) Arenda încetează odată cu expirarea termenului pentru care a fost convenită.
(2) Încetarea... mai detaliat arendei înainte de termen are loc în conformitate cu legea sau contractul.
Articolul 1298. Rezoluțiunea arendei
(1) Afară de alte cazuri prevăzute de lege sau contract, arendatorul are dreptul de a declara rezoluțiunea arendei dacă arendașul:
a) nu a notat arenda în registrul bunurilor imobile sau, după caz, nu a înregistrat contractul în registrul contractelor de arendă în termenul prevăzut la art. 1293 alin. (5);
b) refuză fără justificare să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract;
c) a înrăutățit starea bunurilor astfel, încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului arendei.
(2) Arendașul are dreptul să declare rezoluțiunea arendei în cazul în care:
a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract, nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate, cu excepția cazului în care aceste împrejurări sînt imputabile arendașului;
b) bunurile arendate au ajuns într-o stare inutilizabilă din cauza unor evenimente în afara controlului său.
Articolul 1299. Consecințele rezoluțiunii arendei unui teren
Dacă rezoluțiunea arendei unui teren agricol are loc pînă la încheierea anului agricol, arendatorul este obligat să plătească arendașului valoarea fructelor care, deși încă neseparate, vor putea fi separate înainte de sfîrșitul anului în condițiile unei gospodăriri normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul și datoriile părților la momentul rezoluțiunii arendei.

3 decembrie 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
•••
Nici arenda (nici locatiunea) NU inceteaza la decesul arendatorului.
Cu toate acestea, arenda inceteaza la expirarea termenului stabilit in contract.
Asadar, intre momentul decesului proprietarului si cel al expirarii contractului de arenda, mostenitorii (care au intrat in drepturi asupra succesiunii) au dreptul sa pretinda si sa primeasca plata... mai detaliat pentru arenda.
Dupa expirarea termenului de arenda, daca arendatorul nu cere sa i se predea bunurile arendate si arendasul continua sa le exploateze, contractul de arenda se considera a fi prelungit (doar) pe 1 an agricol (art. 1292 Cod Civil), fara a fi necesara incheierea unui acord aditional de prelungire.
La expirarea si a acelui an suplimentae, contractul de arenda inceteaza iar arendasul este obligat sa restituie bunurile proprietarului sau succesorilor acestuia.

Nu exista in aceste cazuri vreo posibilitate de a nota provizoriu sau de a inregistra provizoriu un drept de proprietate, pentru ca, dupa cum afirmati, persoanele respective nu detin un titlu asupra dreptului inregistrat.

3 decembrie 2019

Va Multumesc stimati Domni!

In cazul expus termenul de arenda a fost deja prelungit cu un an calendaristic. Respectiv expira orice cale care ar permite prelucrarea acelor terenuri. Luand in calcul raspunsurile expuse, vroiam sa aflu cum se interpreteaza art. 6(1), unde se regaseste asa termen ca "inregistrarea conditionata" si cum... mai detaliat APL poate prin instanta de judecata si foarte important - din ce moment poate cere recunoasterea sectorului de teren drept bun fara stapan?

Va multumesc

3 decembrie 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Poate ar fi o solutie sa se mearga pe calea constatarii prin instanta a faptului intrarii in posesia bunurilor agricole de catre mostenitori.

3 decembrie 2019