Premii pentru persoanele aflate in concediu de maternitate

23 decembrie 2022 38

Buna ziua. Activez la un centru de sanatate de peste 9 ani. Incepand cu septembrie 2022 ma aflu in concediu pentru ingrijirea copilului, dar am lucrat pana la inceputul lui iulie. Recent, colegii au beneficiat de premii de sarbatori, dar eu nu am primit. Am intrebat la contabilitate, dar nu mi-au explicat temeiul legal. Ati putea sa ma ajutati, va rog?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună Ziua Natalia.
Dacă vă aflați în concediu pentru îngrijirea copilului atunci raporturile de muncă cu angajatorul au fost suspendate. Pe perioada suspendării raporturilor de serviciu angajatorul nu are obligația de a efectua careva plăți în beneficiul dumneavoastră.
Unicul premiu care ipotetic l-ați putea primi este premiul anual.

Prevederi relevante ale... mai detaliat legislației:
Codul Muncii:
Articolul 75. Noţiuni generale
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator.
(3) Pe toată durata suspendării contractului individual de muncă, drepturile şi obligaţiile părţilor, în afară de cele prevăzute la alin.(2), continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin convenţiile colective, prin contractul colectiv şi prin cel individual de muncă nu se prevede altfel.
(4) Suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 lit. a), b) şi d) şi art. 78 alin. (1) lit. d1) şi e), se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activității de muncă.

Articolul 76. Suspendarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor
Contractul individual de muncă se suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de:
a) concediu de maternitate;
b) boală sau traumatism;

Articolul 78. Suspendarea contractului individual de muncă la iniţiativa uneia dintre părţi
(1) Contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului în caz de:
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 4 ani;
b) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical;
b1) concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de pînă la 2 ani;
c) urmare a unui curs de formare profesională în afara unităţii, potrivit art.214 alin.(3);

Legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Articolul 211.Premiu anual
(1) Personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.
(2) Indicii și mărimile premiilor pentru conducătorii unităților bugetare se stabilesc de către organul ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăși 50% din salariul de bază.
(3) Premiul anual nu se acordă salariaților care, în cursul anului, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar, pentru perioada termenului de validitate a sancțiunii disciplinare aplicate salariatului în anul de gestiune.
(4) Pentru acordarea premiului anual se utilizează mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual.
(5) Modul de acordare a premiului anual se stabilește de Guvern.

23 decembrie 2022