Prescripție în dosar contravențional

9 martie 2024 3

Buna! Ce înseamnă termen de prescripție în contextul unei contravenții? Am contestat procesul-verbal contravențional, ședintele s-au tot amânat, iar într-un final instanța a pronunțat o decizie nefavorabilă. Am atacat-o cu recurs, iar instanța a programat examinarea recursului la o dată la care este depășit termenul de 12 luni din ziua săvârșirii faptei. În această situație, se considera că sancțiunea nu mai poate fi aplicată?
Cum trebuie înțeleasă următoarea prevedere:
”(5) Termenul de prescripție curge de la data săvârşirii contravenției şi până la data rămânerii definitive a hotărârii cu privire la cauza contravențională.”
Cum sa procedez? Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna, Ion

Intervenirea termenului de prescripție înlătură răspunderea pentru fapta săvârșită.

Im dependență de tipul fapte comise, termenul de atragere la raspundere poate fi de un un an sau de 18 luni din data consumării faptei.

Data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești presupune ca aceasta sa intre in vigoare prin neatacarea acesteia.

In cazul... mai detaliat dvs. hotărârea nu este definitivă, deoarece ați contestat-o cu recurs.


Cu respect,
Igor Brinister

11 martie 2024