Prietenul meu și-a bătut soția

29 ianuarie 2020 58

Prietenul meu și-a bătut soția și i-a luat suma de 3.000 de euro. Adevărul e că i-a dat o palmă și a luat banii care tot lui ii aparțineau. Ce il asteapta?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Dl Ion, pentru o palmă prietenul poate să răspundă conform Articolul 201prim. Violenţa în familie
(1) Acţiunea sau inacţiunea intenţionată comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin:
a) maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare... mai detaliat uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei;
c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1):
a) săvîrşite asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei;
b) săvîrşite în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecţie;
c) care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 la 6 ani.
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) care:
a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) au determinat sinuciderea sau încercarea de sinucidere
[Art.2011al.(3), lit.b) în redacția LP157 din 26.07.18, MO347-357/14.09.18 art.586]
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii soldată cu decesul victimei
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.
[Art.2011 în redacția LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
[Art.2011 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551], iar pentru furt conform Articolul 186. Furtul
(1) Furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
[Art.186 al.(1), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
(2) Furtul săvîrşit:
a) - exclusă
b) de două sau mai multe persoane;
c) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă;
d) cu cauzarea de daune în proporţii considerabile
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
[Art.186 al.(2), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
(21) Furtul bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
[Art.186 al.(21) introdus prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]
(3) Furtul săvîrşit:
a) în timpul unei calamităţi;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale.
[Art.186 al.(3), sancţiunea modificată prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751; în vigoare 07.11.16]
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari
[Art.186 al.(4), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
[Art.186 al.(5), dispoziția modificată prin LP75 din 21.04.16, MO128-133/13.05.16 art.272]
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani. El trebue să dovedească, că banii i-au aprținut lui în diferite moduri, e o chestie problimatică, succese.

30 ianuarie 2020
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

1. Nu este exclusă angajarea răspunderii contravenţionale a soţului în baza art.78.1 Cod contravenţional, în ipoteza în care victimei i se cauzează o vătămare neînsemnată integrităţii corporale (cu condiţia că în acţiunile soţului nu sunt prezente acţiunile prejudiciabile prevăzute la art.201.1 alin.1 lit.b) şi c) Cod penal).

Aici vedeţi ce... mai detaliat prevede art.78.1 Cod contravenţional
Violența în familie
Maltratarea sau alte acţiuni violente, comise de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrităţii corporale
se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de la 7 la 15 zile.

2. Luarea din posesia cuiva a unui bun propriu nu constituie sustragere. Cu atât mai mult - furt; or, furtul reprezintă o sustragere pe ascuns. În speţă, din câte înţeleg, e vorba de o luare deschisă. În anumite condiţii, (accentuez, doar în anumite condiţii), luarea unui bun personal din posesia altei persoane ar putea constitui samavolnicie (art.335 Cod contravenţional sau, după caz, art.352 Cod penal). Pentru a determina cu exactitate prezenţa sau lipsa semnelor faptei de samavolnicie este necesar de stabilit împrejurări suplimentare.

Cu respect

30 ianuarie 2020