Primăria are dreptul să demoleze casa și să ne lase cu copiii pe drumuri?

5 martie 2020 46

Buna ziua. După decesul tatălui am primit moștenire un lot de pământ. Eu m-am căsătorit, cu doi copii am stat 6 ani la gazda și am decis sa ne construim o casa fiindcă așteptăm al treilea copil. Primăria are dreptul să demoleze casa și să ne lase cu copiii pe drumuri?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
 • Jurisconsult
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul civil

Bună ziua Ludmila,

Care este destinația terenului?

Aveți autorizația de construcție și documentația necesară, dosarul cadastral etc?

Trebuie să faceți Schița de proiect. Ca regula contine, planurile arhitecturale a casei, planul general in scara 1:500, sectiuni casa si fatadele.

Trebuie să obțineți certificatul de urbanism. Este un act care stabileste regimul juridic si... mai detaliat urbanistic al constructiei si reprezinta in sine permisiunea de proiectare si stipuleaza expres conditiile de indeplinire a acestuia.
Pentru a obține certificatul de urbanism aveți nevoie de următoarele acte:

1) Schita de proiect eliberata de catre un arhitect licentiat
2) Acte de proprietate asupra lotului (contract de vinzare-cumparare, donatie, etc.)
3)Extras din registrul bunurilor imobile (Certificat OCT)
4)Buletin de identitate
5)Aviz sanitar la lot
6)Aviz Departamentul Situatii Exceptionale a MAI (pompieri)
7)Aviz ecologie (dupa caz)

Cererea privind certificatul de urbanism se depune la orice institutie locala care detine un arhitect angajat. Pentru orasul Chisinau: Primaria municipiului Chisinau. Pentru localitatile din municipiu: La primariile locale. Pentru Centre Raionale : La Primaria Orasului.

Obțineți Certificatul de Urbanism in aproximativ 1-2 saptamini, urmatoarea etapa este Proiectarea obiectivului de construit si respectiv obtinerea Autorizatiei de Constructie. Proiectarea se face obligatoriu de catre un proiectant licentiat, in proiect se include expres ceea de ce aveti dumneavoastra nevoie si este reglamentat de certificatul de urbanism. Proiectul gata trebuie sa fie obligatoriu verificat si insotit de un contrat privind supravegherea de autor.

Pentru a obține autorizația de construcție aveți nevoie de următoarele acte:

1. Proiectul elaborat si verificat in conformitate cu normele in vigoare.
2. Acte de proprietate asupra lotului (contract de vinzare-cumparare, donatie, etc.)
3. Extras din registrul bunurilor imobile (Certificat OCT)
4. Buletin de identitate
5. Aviz sanitar la proiect
6. Aviz Departamentul Situatii Exceptionale a MAI (pompieri) la proiect
7. Aviz ecologie (dupa caz) la proiect
8. Aviz de verificare compartiment SA si PG
9. Aviz de verificare compartiment CBA
10. Contract supraveghere de Autor

În cazul în care nu respectati cerințele legale, construcția va fi calificată ca neautorizată și demolată.

6 martie 2020
Artur Lozovoi
 • Jurisconsult
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul civil

Pentru o consultație mai detaliată vă sunt la dispoziție

6 martie 2020
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
potrivit normei legale, primăria nu poate decide asupra demolării, dispunerea demolării unei construcții, chiar și neautorizate, se face exclusiv de către instanța de judecată, dacă aceasta a fost sesizată în acest sens.

Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente
... mai detaliat Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 4394. Măsurile de siguranță
În procesul contravențional, în scopul înlăturării consecințelor faptei, a unui pericol ori pentru prevenirea săvîrşirii faptelor contravenționale prevăzute de prezentul cod, chiar dacă nu sînt întrunite condițiile de tragere la răspundere contravențională, se poate aplica una sau mai multe din următoarele măsuri de siguranță:
b) demolarea construcțiilor neautorizate şi/sau defrişarea arborilor şi arbuştilor;

6 martie 2020