Primaria locala rezolva intrebarile persoanelor in etate?

4 iulie 2017 47

Primăria de ani buni nu ne ajuta, suntem o mahala de oameni bătrâni si avem nevoie de reconstrucția unei porțiuni de drum, inclusiv nu avem apa potabila si am solicitat primarului sa ne sape o fântâna, ei nu au intreprins nimic. Cum procedam, unde ne adresam?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Concretizati daca primarul e satesc sau nu , in cazul primarilor din subordinea consiliilor satesti adresati plingerea la Presedintele consiliului raional!
Totodata conform prevederilor legii cu privire la administratia publica locala:
Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului
... mai detaliat de primar
(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă.
(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
a) demisie;
b) incompatibilitate a funcţiei, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;

c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală;
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;
d1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese
d2) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate
d3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;

4 iulie 2017