Privatizarea lotului de teren aferent casei

19 august 2017 706

Primăria nu permite privatizarea a 1/2 din lotul aferent casei. Îi pot obliga? Jumatate mi-au permis, a doua parte nu si nu argumentează clar.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Este o problemă frecventă.

Art. 8 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, nr. 1308 din 25 iulie 1997, dispune:
„(1) Loturile de pămînt de pe lîngă casă includ terenurile ocupate de casă, de anexele gospodăreşti şi de grădini, atribuite conform legislaţiei, inclusiv conform art.82 din Codul funciar... mai detaliat al R.S.S. Moldova cu toate modificările şi completările ulterioare.
(2) Proprietar al lotului de pămînt de pe lîngă casă este persoana fizică care l-a primit conform legislaţiei şi l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.”

De asemenea, potrivit pct. 6 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.984 din 21 septembrie 1998:
„6. Autorităţile administraţiei publice locale transmit terenurile prevăzute în punctul 2 al prezentului Regulament în proprietatea proprietarilor caselor de locuit în limitele prevăzute de documentele de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit, inclusiv de contractul de atribuire a terenurilor în folosinţă pe termen nelimitat. „

La fel, potrivit Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău, nr. 3/23 din 2 aprilie 2013 :
„55. Loturile de pe lângă casele de locuit se transmit în proprietate proprietarilor caselor de locuit în limitele prevăzute de documentele de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit, inclusiv de contractul de atribuire a terenurilor în folosinţă pe termen nelimitat (pct. 55).”
***
Cu toate acestea deseori Primăria reduce terenul aferent, făcând referire la acel regulament. Soluția este de scris cerere prealabilă (aveți doar 30 de zile, după care pierdeți dreptul), și apoi - în judecată. Din păcate și judecățile dau dreptate primăriei, dar, iarăși, nu chiar corect.

19 august 2017