Privatizarea lotului pomicol

22 mai 2020 26

Eu am primit in anul 1988 un lot pomicol cu suprafata de 6 ari. In anii 2005-2007 a inceput privatizarea. A aparut o companie in s. Truseni care se ocupa cu privatizarea si mi-a cerut 1.000 lei pentru privatizare, dar eu am refuzat.
In 2020 am primit aviz de plata pentru bunul imobil cu suprafata de 9,74 ari. OCT actioneaza in conformitatea cu Ordinul nr. 70 din 04.08.2017 a AGENŢIEI RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU privind aprobarea «Instrucţiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren»:
”Capitolul I. Dispoziţii generale:
10. Pentru executarea lucrării cadastrale, solicitantul prezintă executorului lucrării actul de identitate şi unul din următoarele documente:
a) actele administrative emise de autorităţile publice locale sau centrale privind atribuirea terenului (decizii, dispoziţii, hotărâri, ordine, certificate sau adeverinţe etc.) eliberate în modul stabilit de legislaţie.”
Dar primaria s. Truseni nu cunoaste numarul si data deciziei, pentru ca arhiva lor a fost transferata la arhiva municipala. La arhiva municipala nu pot gasi acest act fara numarul si data deciziei. Eu figurez in avizul de plata a bunului imobil pentru 9,74 ari in calitate de contribuabil. In baza de date I.P. "Agentia Servicii Publice" sunt indicat ca proprietar, dat cu toate acestea nu pot sa dau comanda la OCT sa fie executate lucrarile cadastrale. Ce sa fac?