Privind convocarea unei sedinte

19 iulie 2017 19

Sunt jurist si membru a unui organ colegial - consiliu. Spuneti va rog se poate intruni in sedinte consiliul și adopta, respectiv, decizii daca legea prevede ca consiliul este constituit din 7 persoane, iar unul din membri a depus cererea de demisie. Legea prevede ca ședinţele Consiliului se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin 5 membri. Este oare necesar de ales noul membru pentru a convoca și adopta decizii in cadul consiliului? Va multumesc anticipat pentru opinii.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Merge vorba de consiliul unei societati pe actiuni?
Daca da -
1. Depinde cum este ales Consiliul, conform STatutului: prin vot cumulativ sau cu votul a 2/3 din voturile AGA?
In cazul votului cumulativ, Legea SA spune la art. 66 alin. 11prim ca : În cazul în care componenţa consiliului ales prin... mai detaliat vot cumulativ se reduce cu cel puţin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acţionarilor se va alege o nouă componenţă a consiliului societăţii. În cazul în care componenţa consiliului societăţii ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate faţă de componenţa numerică stabilită în statutul societăţii sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru alegerea unei noi componenţe a consiliului.
Deci, faptul ca un membru a depus Cererea de demisiei, nu afecteaza mandatul Consiliului actual, in sens ca sedintele acestuia pot fi in continuare deliberative si Consiliul poate sa adopte in mod legal decizii.
In cazul alegerii Consiliului priin votul a 2/3 din AGA, atunci inseamna ca exista o rezerva a Consiliului, si membrul demisionar ar trebui sa fie subrogat de un rezervatar care obtinuse cele mai multe voturi. Chiar si in acest caz, subrogarea sau nu a membrului Consiliului nu va afecta mandatul Consiliului de a se intruni in mod deliberativ si adopa decizii.
2. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei consiliului societăţii se stabileşte în statutul societăţii sau în regulamentul consiliului societăţii şi va constitui nu mai puţin de jumătate din membrii aleşi ai consiliului.
Deciziile consiliului societăţii se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă, dacă legea, statutul societăţii sau regulamentul consiliului societăţii nu prevede o cotă mai mare de voturi.

20 iulie 2017