Privind declararea nulă a acțiunii civile stabilite în proces penal

1 decembrie 2018 38

Buna. Am o rugăminte de a mi se da o explicaţie la următoarea situaţie. Conform prevedrilor Codului de procedură penală şi anume:
Art. 220 Aplicarea legislaţiei la examinarea acţiunii civile
alin. (2) - normele procedurii civile şi normele procesului de mediere a litigiilor civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal şi dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementări;
alin. (4) - termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia civilă nu se aplică acţiunilor civile soluţionate în procesul penal;
Art. 469 alin. (2) - chestiunile privind executarea hotărârii judecătoreşti referitor la acţiunea civilă şi alte chestiuni patrimoniale se soluţionează conform dispoziţiilor legislaţiei de executare privind executarea documentelor cu caracter civil.
Prin decizie executorie din 2012, în proces penal, a fost admisă acţiunea civilă înaintată de persoană juridică (întrerinzător) cu încasarea prejudiciului material cauzat în perioada anilor 2008-2009. Persoana juridică nu a reflectat în contabilitate prejudiciul material respectiv până la pronunțarea deciziei respective și nici până în prezent.
Perioada respectivă a fost supusă deja verificării din partea organelor fiscale. Reieşind din cele relatate, are dreptul debitorul să solicite de la instanță declararea nulă a acțiunii civile respective? Şi dacă da, apoi în baza căror prevederi legale? Vă mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Actiunea civila nu poate fi declarata nula.
Doar o eventuala cerere de revizuire a sentintei de condamnare, in partea laturii civile, daca ar fi admisa - ar putea casa hotărârea de admitere a acțiunii civile.
Insa pentru revizuire trebuie sa existe temeiuri expres prevazute de lege. Vedeti art. 458 si urmatoarele din... mai detaliat Codul de Procedură Penala.
Faptul că persoana juridica nu a reflectat contabil acel prejudiciu, nu consider ca poate constitui in vreun fel motiv de casare a sentintei in latura civilla.

2 decembrie 2018