Privind încasarea unor datorii.

10 ianuarie 2019 94

Buna ziua. Fiului meu, după decesul bunicii în 2011, i-a revenit o cotă parte, neînsemnată, din apartamentul unde locuia bunica lui. Pe data de 09.01.2019 a primit citație de chemare în judecată privind încasarea unei datorii către Moldova Gaz. Ce fel de datorie poate să fie, dacă fiul meu nu a locuit pe acea adresă nicio zi, nicio oră? Mulțumesc mult.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna D-le Nicolae,
Ați putea să ne spuneți când a decedat defunctul și perioada în care s-a format datoria?

10 ianuarie 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Prin acceptarea moștenirii, persoana primește și datoriile celui decedat.

Nu are relevanță dacă a locuit sau nu în acel apartament.

Probabil se referă la datorii la servicii necomunale (pentru gazele naturale), care s-au format pe timpul vietii bunicii.

Pentru aceste datori răspund moștenitorii.

Termenul de prescripție este de 3 ani... mai detaliat pentru încasarea datoriilor.

Fiecare mostenitor raspunde in limita cotei-parti, si nu pentru toată datoria.

Daca au trecut mai mult de 3 ani de la formarea datoriilor, atunci trebuie în judecată sa depuneti, pe lîngă referință, o Cerere privind exceptia de tardivitate.

10 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

D-le Nicolae atrageți atenția în special la prevederile art. 1543 - 1546 Cod Civil al RM

Articolul 1540. Responsabilitatea succesorilor în faţa creditorilor
(1) Moştenitorii care au acceptat succesiunea satisfac pretenţiile creditorilor celui ce a lăsat moştenirea proporţional cotei fiecăruia în activul succesoral.
(2) Dacă... mai detaliat cel ce a lăsat moştenirea a fost debitor solidar, moştenitorii poartă această răspundere solidară.
(3) Moştenitorii care au primit cotă din rezerva succesorală, de asemenea, sînt responsabili de datoriile celui ce a lăsat moştenirea.
Articolul 1541. Sarcina probaţiunii
Moştenitorul trebuie să dovedească că datoriile celui ce a lăsat moştenirea depăşesc valoarea averii succesorale, cu excepţia cazului cînd inventarul averii a fost efectuat de notar.
Articolul 1542. Punerea achitării datoriei în sarcina
moştenitorului
Testatorul poate pune achitarea integrală sau parţială a datoriei în sarcina unui sau mai multor moştenitori.
Articolul 1543. Obligaţia de a înştiinţa creditorii despre
deschiderea succesiunii
Moştenitorii sînt obligaţi să înştiinţeze creditorii celui ce a lăsat succesiunea despre deschiderea succesiunii dacă au cunoştinţă despre datoriile defunctului.
Articolul 1544. Termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor
(1) În termen de 6 luni din ziua cînd au aflat despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea trebuie să înainteze pretenţii către moştenitorii care au acceptat succesiunea, indiferent de scadenţa acestor pretenţii.
(2) Dacă nu ştiau despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea urmează să înainteze pretenţii moştenitorilor în termen de un an din momentul începerii curgerii termenului de înaintare a pretenţiilor.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor alin.(1) şi (2) atrage pierderea de către creditori a dreptului de înaintare a pretenţiilor.
Articolul 1545. Aplicarea termenelor generale de prescripţie
(1) Termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor nu se extinde asupra pretenţiilor privind cheltuielile de întreţinere şi tratament din timpul ultimei boli a celui ce a lăsat moştenirea, de achitare a salariului, a cheltuielilor de înmormîntare, de pază şi administrare a patrimoniului succesoral, precum şi cererile terţilor privind recunoaşterea dreptului de proprietate şi solicitarea averii deţinute cu titlu de proprietate.
(2) Pretenţiilor menţionate la alin.(1) se aplică termenele generale de prescripţie.


http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085

10 ianuarie 2019