Privind termenul de contestare a actelor executorului judecatoresc

16 iulie 2017 115

In cazul kind executorul judecatoresc aplica sekestru integral pe un bun partajat, in baza de Hotarire judecatoreasca, iar debitor, conform Titlului executoriu este doar o parte. Poate terta persoana, care nu figureaza in Titlul executoriu, sa solicite ridicarea sechestrului pe cota ei peste o perioada mai bine de un an? Ori pentru terta persoana termenul de contestare a actelor executorilor judecatoresti este ca si la debitor?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Codul de Executare Articolul 164. Apărarea drepturilor unor alte persoane
(1) Dacă o altă persoană consideră că sechestrul a fost aplicat pe bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, ea poate intenta în procedură contencioasă o acţiune de ridicare a sechestrului.
... mai detaliat (2) Prejudiciile cauzate ca urmare a anulării actului de sechestru, dacă nu rezultă din acţiunile debitorului prevăzute la art.44 alin.(3) din prezentul cod, sînt opozabile părţii care a solicitat aplicarea sechestrului, cu excepţia bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării obligatorii de stat.
(3) Acţiunea de ridicare a sechestrului (radierea din actul de inventar) se intentează împotriva debitorului şi creditorului urmăritor. Dacă sechestrarea (inventarierea) bunurilor s-a făcut în temeiul unei hotărîri penale privind confiscarea bunurilor, persoana condamnată şi organul financiar respectiv vor figura în calitate de pîrît.
********
Deci aveți dreptul să vă adresați în instanța de la locul de aflare a bunului, în termenul general de prescripție de 3 ani.

16 iulie 2017