Privind termenul de prescriptie a executarii titlului executoriu si ajustarile in evidenta contabila

5 august 2017 55

Rog o explicatie la urmatorul subiect:
- are dreptul entitatea sa faca ajustari in evidenta contabila in perioada anilor 2016-2017 in baza unei hotariri judecatoresti executorii din a. 2012?, luind in consideratie ca:
a) Hotariea judecatoreasca a fost adusa la cunostinta partilor in termen;
b) Titlul executoriu este eliberat in termen;
c) Activitatea entitatii si respectiv datele din evidenta contabila pentru perioada a. 2012-pina in prezent nu a fost verificata de catre organele competente si respectiv nu este emis nici un Act de control si revizie in urma verificarii;
d) Toate rapoartele financiare (declaratiile fiscale, bilanturile contabile) de catre entitate au fost prezentate in termen organelor de stat respective.
Va multumim

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună zoia!

Art. 16 alin. (1) din Codul de Executare al Republicii Moldova prevede termenul de 3 ani de prezentare spre executare a titlului executoriu, termen care este unul de prescripție.

Termenul respectiv se aplică doar în cazul în care nu a fost dispus altceva prin intermediul acelei hotărâri.

Dacă instanța nu a... mai detaliat dispus altceva, hotărârea respectivă nu mai este executorie către momentul de față. D-voastră puteți contesta actele executorului în instanță, invocând scurgerea termenului de prescripție.

Succese!

7 august 2017