Privitor la achitarea serviciilor de noapte in zilele de sarbatori

7 decembrie 2018 19

Salutare. As vrea sa stiu de ce serviciile de noapte efectuate in SA "Drumuri" nu se achita dublu in zilele de sarbatori oficiale. Si de ce persoanele ce sunt impuse sa desfasoare aceste servicii in zilele de sambata si duminica 24/24 sunt impuse sa lucreze si a doua zi 8 ore.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Pentru ca potrivit art. 158 (1) lit.c) din Codul Muncii
salariaţilor a căror muncă este retribuită cu salariu lunar, pentru munca in zilele de odihna sau de sărbătoare, li se achita salariul cel puţin în mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o... mai detaliat zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă şi cel puţin în mărime dublă a salariului pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca a fost prestată peste norma lunară.
--
Conform art. 101 Codul Muncii,
Munca în decursul a două schimburi succesive este interzisă.
Durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decît durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă).

Respectiv, cerința de a lucra inca 8 ore dupa schimbul, indiferent din zilele de odihna sau nu - este ilegala.

7 decembrie 2018