Probleme de achizitionare a cotei parti din garaj de la fosta sotie

2 februarie 2019 36

Buna ziua. Am o problema cu partajul averii, si anume doresc sa cumpar de la fosta sotie cota ei parte dintr-un garaj. Ea cere un pret de 7.000 euro, dar eu am cumparat garajul cu 29.000 lei, din care ei ii revine cota parte 14.500lei.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În cazul existenței de neînțelegere, soluționarea cauzei se va face prin instanță.
Pentru a face regulă, ar fi cazul de a efectua o evaluare a prețului comercial al garajului, stabilind cota ce urmează a fi achitată.
În caz că soția în continuare refuză, partajarea se va face prin hotărârea, cu atribuirea... mai detaliat întreg garajului către unul dintre soț cu obligarea de achitare a unei sulte pentru cota transmisă.
Este vorba de o răscumparare prin instanță.
Soțul vinovat de demararea litigiului, va fi obligat de compensare a cheltuielilor.
Articolul 25. Cod familie Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor
(2) Proprietatea în devălmăşie poate fi împărţită în baza acordului dintre soţi.
(3) În caz de neînţelegere, determinarea cotei-părţi a fiecărui soţ în proprietatea în devălmăşie, precum şi împărţirea acesteia în natură, se face pe cale judecătorească.
(4) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie, instanţa judecătorească, la cererea soţilor, stabileşte bunurile ce urmează să fie transmise fiecăruia dintre ei. Dacă unuia dintre soţi îi sînt transmise bunuri care depăşesc cota ce-i revine, celuilalt soţ i se poate stabili o compensaţie bănească sau de altă natură.
(8) Pentru împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor a căror căsătorie a fost desfăcută, se stabileşte un termen de prescripţie de 3 ani.
Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor
(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.

3 februarie 2019