Procedura de cumpărare a unui bun imobil sechestrat

27 martie 2024 3

Bună ziuă! Care ar fi procedura de cumpărare a unui imobil pe care este aplicat sechestru? Ce riscuri își asumă cumpărătorul? Din câte cunosc, părțile pot încheia un antecontract și dacă cumpărătorul stinge toate datoriile vânzătorului, iar vânzătorul refuză după asta să încheie contractului de vânzare-cumpărare, acesta va fi obligat să restituie cumpărătorului o sumă dublă? Este adevărat? Care ar fi modalitatea cea mai potrivită pentru asigurarea drepturilor și intereselor cumpărătorului într-o astfel de situație?

Jurist comments 2

Download discussion
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. În primul rând este esențial să verificați statutul legal al sechestrului și să înțelegeți natura și originea acestuia. Puteți solicita aceste informații de la autoritățile competente sau de la executorul judecătoresc responsabil de sechestrul imobilului.
Este posibil să puteți încheia un antecontract cu vânzătorul (executorul judecătoresc sau alte părți... mai detaliat implicate) pentru a stabili condițiile generale ale tranzacției și termenii de plată. Este important să vă asigurați că antecontractul include clauze clare și precise privind consecințele refuzului vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare după ce ați achitat datoriile.
Referitor la suma dublă indicată de Dvs, aceasta se referă la arvună, adică suma oferită inițial pentru garantarea executării contractului (nu tot prețul contractului). Ca contractul de arvună să fie valabil, în cazul bunurilor imobile acesta se încheie la notar și în cazul în care vânzătorul refuză încheierea contractului, este obligat să restituie dublul arvunei.

Pentru suport juridic mă puteți apela la nr. 068769517.

27 martie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Ana,

În cazul în care încheiați un antecontract în care ați prevazut termenele limită si celelalte condiții în care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul bunului, iar vânzătorul la un anumit moment refuză, dvs. veți fi în drept să vă adresați în instanța de judecată cu o cerere... mai detaliat prin care să solicitați instanței de judecată să emită o hotărâre ce va ține loc de contract de vânzare-cumpărare.

Pe durata procesului judiciar în privința bunului pot fi solicitate și aplicate masuri de asigurare, Inclusiv puteți nota cererea de chemare în Registrul de publicitatea ASP pentru a va asigura că eventualii potențiali cumpărători să fie informați ca există un litigiu în privința acestui bun și persoana nu va fi protejată de prezumția dobânditorului de bună credință.


Cu respect,
Igor Brinișter

Cu respect,
Igor Brinișter

27 martie 2024