Procedura de dare in exploatare a casei de locuit cu un nivel

9 iulie 2017 4148

Am finisat casa de locuit, avem proiectul. Care este procedura de dare in exploatare a casei de locuit cu un nivel?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Procedura de dare in exploatare a fost simplificata in martie 2017, dar pe langa proiect trebuie sa aveti certificat de urbanism si autorizatie de constructie. Daca ati construit casa fara aceste documente - consultati-va cu arhitectul care a proiectant casa si constructorul care a ridicat-o.
Pentru detalii (care sunt multe),... mai detaliat cititi aici: http://lex.justice.md/md/296059/
" 9. Comisiile pentru recepţia locuinţelor cu un nivel şi anexele gospodăreşti ale acestora, pentru una sau două familii, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p. vor fi alcătuite din cel puțin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia și un specialist cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.
La lucrările comisiei va fi prezent, în calitate de executant al lucrărilor de construcţie, reprezentantul executantului (al organizaţiei respective de antrepriză).
[Pct.9 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
10. Investitorul va fixa data începerii recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi o va comunica:
1) membrilor comisiei de recepţie;
2) executantului;
3) proiectantului.
Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepţie, ei au calitatea de invitaţi."

9 iulie 2017