Procedura de executare

14 martie 2022 37

Bună ziua. În cadrul unei proceduri de executare silită, una dintre părti decedează. Au dreptul rudele să pretindă la continuarea procedurii? Care sunt condițiile?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Olesea, eu vă aduc la cunoștință cer spune Codul de executare Articolul 52. Reprezentanţii legali
(1) Drepturile şi interesele ocrotite de lege ale minorilor sînt apărate, în procedura de executare, de către părinţii, înfietorii, tutorii sau... mai detaliat curatorii lor, care prezintă executorului judecătoresc documentele ce le certifică împuternicirile.
(11) În cazul în care în privinţa participantului la procedura de executare este instituită o măsură de ocrotire judiciară, capacitatea de exerciţiu în procedura de executare se determină conform art.581 din Codul de procedură civilă.
(2) Reprezentanţii legali săvîrşesc, în numele persoanelor reprezentate, toate actele de procedură pe care un reprezentat are dreptul să le săvîrşească, cu restricţiile prevăzute de lege.
(3) În cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii pot încredinţa unei alte persoane, pe care şi-au ales-o în calitate de reprezentant, să participe la procedura de executare.
(4) În procedura de executare la care trebuia să participe o persoană declarată, în modul stabilit, dispărută fără urmă, în calitate de reprezentant al ei va participa administratorul, desemnat în condiţiile legii.
(5) În procedura de executare la care trebuia să participe moştenitorul unei persoane decedate sau declarată, în modul stabilit, decedată, dacă succesiunea încă nu a fost acceptată de nimeni, în calitate de reprezentant al moştenitorului va participa executorul testamentar, desemnat de testator, sau custodele, numit de notar. Vă atenționez al. 5.

15 martie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar

succesorii au dreptul

15 martie 2022