Procedură de executare, în care debitorul e reprezentat de fostul judecător care a pronunțat hotărârea executată silit

17 martie 2020 6

Eu am preluat o procedură de executare de la mama mea (decedată). Ulterior, în cadrul procedurii de executare, debitorul si-a luat un avocat, care a fost la timpul său judecător și a pronunțat aceasta hotărâre CARE ESTE ÎN PROCEDURA DE EXECUTARE. La ceva timp după pronunțarea hotărârii în cauză, și-a dat demisia, a luat licență de avocat, i-ar acum dorește să fie reprezintant legal în procedura de executare în privința hotărârii de judecată pe care a pronunțat-o.
Aș dori să știu:
- Poate el să fie reprezentant în aceata precedură de executare, daca a fot judecător la pronunțarea acestei hotărâri?
- Poate el fi recuzat?
- Exista un conflict de interese în acesta procedură de executare și cum îl pot înlătura de la aceasta procedură de executare?
- Pot depune o plangere la Comisia Disciplinara a Unuinii Avocaților pentru a-l trage la respundere disciplinară? Dacă da, cum formulez o astfel de cerere?