Procent cerut de compania de colectare

28 martie 2019 41

Buna! Spuneti-mi, va rog, daca judecata a decis sa intorc o suma anumita si aceasta a fost achitata complet prin executor, dar compania de colectare mai doreste si un procent, dar in hotararea de judecata nu este mentionat asa ceva, sunt dator sa achit? Si cum procedez? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Daca banii au fost încasări de către executor prin mijloacele aplicate de acesta atunci colectorii nu au de ce să pretindă la careva comisioane sau plati de la dvs, în cazul cînd aceștia au obținut restanțele de la dvs urmau a fi achitați de către creditor

28 martie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Евгений,

Cel mai probabil este să vi se ceara încasarea dobânzii de întârziere în cazul în care dvs nu ați executat în termen documentul executoriu.
Astfel, Codul de executare prevede următoarele la articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării
... mai detaliat (1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.
(3) Sub incidenţa prezentului articol nu se află documentele executorii prin care s-a dispus aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale.

28 martie 2019