Proces de divort

20 septembrie 2017 60

Nu am depus cererea de divort. Am doi copii: unul locuieste cu mine si altul cu sotia - locuim separat de 9 luni. Vreau sa plec in strainatate pe 3 luni si sa las copilul u parintii. Ce acte sau cum sa procedez ca sa nu influenteze la judecata sau ca sotia sa nu vie sa ia copilul?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Dvs categoric nu puteți interzice părintelui să participe la educația și creșterea copilului cu atât mai mult la întrevederile cu acesta cât timp aceste lucrurile nu au fost stabilite de instanta de judecată în urmă divorțului. Mama are drepturi egale asupra copilului ca și dvs fapt reglementat în... mai detaliat art. 58 Codul Familiei care stipulează:

Părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat. La alin. 3 art 62 de reglementează faptul că Toate problemele privind educaţia şi instruirea copilului se soluţionează de către părinţi de comun acord, ţinîndu-se cont de interesele şi de părerea copilului.

Litigiile dintre părinţi privind educaţia şi instruirea copiilor se soluţionează de către autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată pe cale judecătorească

20 septembrie 2017
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere

Părinții au dreptul să se adreseze autorității tutelare pentru stabilirea unui grafic de întrevederi între parinți și copii. Cererea poate fi depusă și de către bunei sau alte rude. În cazul în care de comun acord cu soția nu este posibil adoptarea unui grafic atunci acesta va fi întocmit... mai detaliat de autoritatea tutelară cu chestionarea ambilor părinți.

21 septembrie 2017
Viorica Chirnicinii
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei

Buna ziua. In cazul plecarii Dvs peste hotarele R.Moldova sotia Dvs are dreptul legal sa ia copilul la ea.

21 septembrie 2017