Proces-verbal cu date diferite decât ce am eu la mâna

7 iunie 2024 3

Buna ziua. În privința mea a fost întocmit un proces-verbal contravențional, în care nu a fost indicat numărul automobilului. Am contestat concluziile agentului constatator incluse în procesul-verbal menționat, dar am pierdut în judecată. Motivul a fost că în celălalt exemplar (care a rămas la polițist) este indicat numărul de înmatriculare. Este legal așa ceva? Sunt sigur că acesta a fost adăugat mai târziu. Poliția explică cum că a fost o eroare tehnică și că în exemplarul principal numărul de înmatriculare este indicat, iar în al meu - nu. Ce pot face? Ce lege reglementează astfel de situații? Vreau să contest mai departe.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Vasile, se primește din celea spuse, că agentul constator a modificat p/v, deoarece el se întocmește în 2 ex., primul rămâne la agentul constator iar aldoilea la tine, aceste documente trebuie să corespundă, se primește, că agentul constator a falsificat p/v. DVS sunteți să contestați încheierea judecătorului în... mai detaliat instanța superior Apel, din raza de unde vă aflați Chișinău-Bălți-și de la sud. Concomitent, să aduceți la cunoștințâ procuratura raională din raza de domiciliu, despre falsificare p/v administrativ întocmit de agentul constator, conform Codului penal Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false

(1) Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, confecţionarea sau vînzarea imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,

se pedepseşte cu amendă în mărime pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) - exclusă

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;

c) săvîrşite referitor la un document de importanţă deosebită;

[Art.361 al.(2), lit.c) declarată neconstituțională prin HCC12 din 14.05.18, MO176-180/01.06.18 art.88; în vigoare 14.05.18]

d) soldate cu daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice

[Art.361 al.(2), lit.d) sintagma „intereselor publice sau” declarată neconstituțional prin HCC33 din 07.12.17, MO27-32/26.01.18 art.4; în vigoare 07.12.17]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani. DVS sunteți în drept să apelați la viberul meu de pe telefonul +37368669950.

8 iunie 2024