Proces-verbal cu privire la contravenție

6 iulie 2021 38

Buna ziua. Prin ce act normativ a fost aprobat modelul procesului-verbal cu privire la contravenție și Instrucțiunea de completare a acestuia, pentru procesele-verbale întocmite de către INSP? Poate agentul constatator întocmi procesul-verbal indicând ca act de identitate permisul de conducere românesc și datele din acesta și IDNP-ul RM din sistemul ”ACCES”, fără a indica domiciliul contravenientului. Va fi lovit de nulitate acest proces-verbal? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna ziua Doamna Tatiana, ca raspun la soolicitarea DVS. va identific art. 445 din Codul Contraventional care expres prevede mentiunile obligatoriii pentru un proces-verbar în lipsa cărora acest procest va fi lovit de nulitate.

„Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie

(1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a mențiunilor... mai detaliat privind numele, prenumele și funcția agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria și numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii și a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrșite și a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal.

(2) Celelalte încălcări ale art. 443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție doar în cazul în care acestea afectează în mod esențial fondul cauzei.

6 iulie 2021