Proces-verbal intocmit cu abateri

30 ianuarie 2024 4

Buna ziua. In privinta mea a fost intocmit un proces-verbal contraventional pentru oprire in loc interzis. I-am spus agentului ca timpul de stationare a fost aproximativ 5 minute si ca nu sunt de acord cu constatarile sale. Am semnat in proces-verbal precum ca ”nu sunt de acord” si ca am primit copia acestuia. Odata ajuns acasa, am constata ca:
1. Intocmirea procesului-verbal s-a facut pe capota masinei de politie, ceea ce contravine regulamentelor in vigoare (acest fapt poate fi confirmat de camera purtata de agentul constatator).
2. Procesul-verbal a fost intocmit la ora 17:53, dar la rubrica timpul savirsirii si descrierea cauzei, agentul a indicat ora 17:00, ceea ce nu este adevarat - eu la 17:36 am iesit de la serviciu, fapt confirmat prin pontarea electronica de iesire, dar si de camera video a agentului.
Va rog, un sfat - cum sa procedez? Se merita sa contest procesul-verbal. Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihail, eu vreau să vă atenționez, că există Codul contravențional, conform cărui DVS trebuyie să despuneți de 15 zile de contestare din ziua când a fost întocmit procesul verbal, despre aceasta e stipulat în Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra

... mai detaliat cauzei contravenționale

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.

(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

30 ianuarie 2024
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. Dacă nu sunteți de acord cu procesul-verbal și considerați că nu este constatată vinovăția Dvs, contestați. Sunt mai multe temeiuri de anulare a procesului-verbal care pot fi depistate de către un avocat (în cazul în care chiar doriți din principiu să anulați procesul-vebal). Referitor la probele invocate de... mai detaliat Dvs, acestea nu sunt prevăzute expres de Codul Contravențional ca temei de anulare a P-V, însă puteți să le atașați înregistrările video care confirmă faptul dat.

31 ianuarie 2024