Proces verbal întocmit pentru ”staționare”, deși în realitate a fost oprire de scurtă durată

4 martie 2023 14

Bună ziua. Am oprit, pentru cel mult 2 minute, automobilul într-o stație de transport public, pentru a lua un pasager. Nu am coborât din mașină, dar cu toate acestea polițiștii mi-au întocmit proces-verbal, în care au scris că vehiculul a staționat, ceea ce nu e adevărat. Nu am recunoscut încălcarea imputată, dar în procesul-verbal nu este indicat acest lucru. Agentul a spus că în mod special îmi va aplica amenda maximă (adică 1.500 lei), dar eu nu înteleg motivul pentru această decizie. Pot să contest procesul-verbal, dacă l-am semnat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Aveţi dreptul de a contesta procesului-verbal în 15 zile de la aducerea acestuia la cunoştinţă, inclusiv în cazul cînd aţi semnat acel proces-verbal.
Dacă aveţi suficiente argumente şi probe... contestaţi procesul-verbal.

Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra

... mai detaliat cauzei contravenționale

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

5 martie 2023