Proces-verbal pentru nerespectarea regulilor de carantina

6 mai 2020 52

Buna ziua. Ieri mi-a fost aplicata amenda pentru ca chipurile nu aveam buletinul la mine si nu am respectat regulile de carantina. Nu sunt de acord, pentru ca eu am prezentat buletinul si am fost la magazin dupa produse alimentare. Unde pot sa depun o contestatie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua Laura,

Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore de la data emiterii acesteia. Persoana nu poate fi repusă în termen, cazul omiterii termenului prevăzut.

Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv prin intermediul poştei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator,... mai detaliat care a examinat cauza, conform competenţei teritoriale.

In cel mult 24 ore de la data depunerii, agentul constatator expediază contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale în instanţa de judecată competentă.

Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator.

Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:
-contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
-s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua.

în termen de 24 de ore de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul verifică competenţa şi, după caz:

-dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie;
-fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.

Cauza contravenţională se judecă în termen de 48 de ore de la data intrării dosarului în instanţă. Dacă există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 24 de ore.

În cel mult 24 de ore de la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti, copia ei se remite părţilor, care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, inclusiv prin poşta electronică, şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.

6 mai 2020