Procură făcută în altă țară

17 ianuarie 2021 13

Proprietarul unui teren agricol se află în Germania, iar tatăl acestuia - în Moldova. Poate proprietarul face o procură acolo pe numele tatălui său ca acesta sa vândă terenul agricol în Moldova? În procură trebuie incluse datele exacte despre teren sau e suficientă o împuternicire generală în sensul că poate vinde terenuri? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
procura e posibil de întocmire la ambasada, ea poate fi atît generală cît și specială, depinde de necesitatea celui ce urmează a fi reprezentat.
Luați în calcul ca procura nu include automat careva obligații sau drepturi suplimentare decit cele expres enunțate.

18 ianuarie 2021