Procura pentru a conduce automobil

27 noiembrie 2017 112

Este posibil să conduc automobilul a unei rude, fără procură? (Am înțeles că s-a aprobat legea, dar nu găsesc)

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Da, este posibil, nuu exista vreo norma care sa sanctioneze deja fapta data.

Hotărârea Guvernului nr.341 din 26.05.2017 (în vigoare din 30.06.2017) cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul circulației rutiere.

Faptul este reglementat în pct.4 din Hotararea sus-menționată, unde în pct-ul 10, subpunctul 2), lit.... mai detaliat b) are următorul conținut: „b) certificatul de înmatriculare a vehiculului” și atât fară a se mai cere un act care permite conducerea.

Până atunci în lit.b) pct 10.2. al RCR era stipulat "certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, eliberat pe numele acesteia în modul stabilit, ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului însoţit de un alt document ce atestă dreptul la utilizarea lui sau, după caz, certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice şi foaia de parcurs".

27 noiembrie 2017