Proprietatea in devalmasie si cota parte ideala

4 august 2017 987

Buna ziua. Explicati-mi, va rog, care e diferenta intre bunul imobill proprietate in devalmasie a sotilor si bunul care conform deciziei instantei apartine 1/2 cota parte ideala pentru fiecare (fost) sot.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Maxim Macovei
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Stimate Dumitru, bună seara!

Generic vorbind, diferența constă anume în faptul că în cazul proprietății în devălmășie, cotele-părți nu sunt delimitate, deși bunul este proprietate comună, iar în cazul proprietății pe cote-părți, cota fiecărui proprietar este delimitată (se fracționează nu bunul fizic ci dreptul de proprietate asupra bunului).
Totuși, în... mai detaliat practică această delimitare este relevantă anume prin prisma efectelor pe care le produce fiecare în parte:
1) În cazul dreptului de proprietate pe cote-părți
a. fiecare coproprietar cunoaște mărimea cotei sale părți, asupra căreia are un drept exclusiv, respectiv orice coproprietar îș poate înstrăina cota sa parte (respectând dreptul preferențial al celorlalți coproprietari în cazul în care cota va fi înstrăinată pentru a obține un anumit folos, bani).
b. cota parte poate fi gajată, ipotecată (cu excepția cazului când coproprietarii nu au încheiat un acord care prevede altfel, în cazul imobilelor o asemenea interdicție trebuie înscrisă în registrul bunurilor imobile sau dacă nu au intervenit alte obstacole).

2) În cazul dreptului de proprietate comună în devălmășie:
a. Bunul mobil poate fi înstrăinat (vândut) fără acordul celuilalt coproprietar. Totuși, având în vedere prevederile art. 21, alin. (3) din Codul Familiei, consider că înstrăinarea cu titlu gratuit (donația) unui bun mobil fără acordul celuilalt coproprietar va putea fi declarată nulă. Însă chiar și în cazul vânzării, celălalt coproprietar va putea declara nul contractul de vânzare, dacă va putea demonstra că persoana care a dobândit bunul este de rea-credință (știa că unul din coproprietari nu și-a exprimat acordul la vânzarea bunului). Pentru înstrăinarea bunurilor imobile este necesar acordul expres al tuturor coproprietarilor.
b. Bunul poate fi gajat, ipotecat doar cu acordul tuturor coproprietarilor
c. Orice bun dobândit de soţi în timpul căsătoriei se prezumă proprietate comună în devălmăşie până la proba contrară (în calitate de probă contrară pot servi: dacă soții au prevăzut astfel în contractul matrimonial, sau bunul i-a fost donat soțului etc.).

Dacă mai aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să mă contactați.

5 august 2017