Protectia animalelor

7 octombrie 2023 3

Buna ziua. Un vecin agresiv cu cruzime a ranit serios un caine. Este certificat eliberat de medicul veterinar care a tratat animalul si avem inregistrare video a celor intamplate. Putem depune plangere direct la pretura? E nevoie de avocat in asa caz?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Pe această cauză trebuie să vă adresați cu o sesizare la poliție, cruzimea față de animale e de competența lor. Dacă scrieți singuri o plîngere cu descrierea tuturor circumstanțelor, nu mai aveți nevoie de asistența avocatului.
Codul contravențional prevede:
Articolul 157. Cruzimea faţă de animale

(1) Încălcarea cerinţelor privind întreținerea animalelor,... mai detaliat reglementate de legislația sanitar-veterinară, fapt ce poate periclita viaţa ori sănătatea acestora,

se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(2) Provocarea ilegală intenționată a durerii sau suferinței evitabile animalului, dacă fapta nu constituie infracțiune,

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu sau fără confiscarea animalelor.

(3) Acțiunile specificate la alin. (1) și (2) care au cauzat vătămarea sănătății animalului

se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(4) Lăsarea în primejdie sau abandonarea animalului de companie ori ținerea acestuia fără hrană sau medicamentele necesare

se sancționează cu amendă de la 72 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(5) Eschivarea deținătorului de animale de a supune animalele măsurilor de profilaxie prevăzute în Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om

se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(6) Deplasarea liberă a cîinilor agresivi sau a celor periculoşi în raza localităţii sau transportarea acestora în transportul public fără lesă şi botniţă

se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.

(61) Creşterea sau ţinerea cîinilor fără autorizaţia necesară sau în condiţii ce prezintă pericol pentru oameni sau animale

se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.

(7) Omiterea colectării deşeurilor provenite de la animalul plimbat în spațiul public

se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 35 de ore.

(8) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat

se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 35 de ore, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(9) Îndemnarea publică la cruzime față de animale sau justificarea acesteia

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(10) Asmuțirea animalelor de companie la oameni sau la animale

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 160 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(11) Organizarea, finanțarea, promovarea, facilitarea sau susținerea prin diverse mijloace tehnice sau logistice de activități competitive de tipul luptelor de animale

se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(12) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(4), (9)–(11) săvârșite:

a) în mod repetat în decursul aceluiași an calendaristic;

b) în public sau în prezența minorilor;

c) de o persoană responsabilă de îngrijirea, protecția și bunăstarea animalelor, de dresarea sau de acordarea asistenței medicale veterinare;

d) față de două sau mai multe animale

se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 170 la 340 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Articolul 400. Ministerul Afacerilor Interne
(1) Contravenţiile prevăzute la art.... art. 157 alin. (2), (3) și (12),...se constată şi se examinează de către poliţie.
(5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la art.157 alin.(2), (3) şi (12), se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.

8 octombrie 2023