Punerea in executare a deciziei judecatoresti (termen de prescriptie)

9 iulie 2017 65

Are dreptul entitatea sa faca ajustari in evidenta contabila in perioada anilor 2016-2017 in baza unei hotariri judecatoresti executorii din a. 2012, luind in consideratie ca: hotarirea judecatoreasca a fost adusa la cunostinta partilor in termen; activitatea entitatatii si respectiv datele din evidenta contabila pentru perioada anilor 2012-pina in prezent nu a fost verificata de catre organele competente si respectiv nu este emis nici un act de control si revizie; toate rapoartele de catre entitate au fost prezentate in termen organelor respective? Vorba merge despre ajustarile la creante si datorii.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună seara,

Codul de procedură civilă prevede la art. 111 că :
(1) Actele de procedură se efectuează în termenul prevăzut de lege. În cazul în care nu este stabilit prin lege, termenul de procedură se fixează de către instanţa judecătorească.
(2) Termenul de procedură se instituie... mai detaliat prin indicarea unei date calendaristice, datei comunicării actului de procedură, a unei perioade sau prin referire la un eveniment viitor şi cert că se va produce. În ultimul caz, actul de procedură poate fi efectuat în decursul întregii perioade.
(3) Termenul de procedură stabilit în ani, luni sau zile începe să curgă în ziua imediat următoare datei calendaristice stabilite, datei comunicării actului de procedură sau producerii evenimentului ori momentului care a condiţionat începutul lui.

Totodată cu privire la speța dvs, Codul de executare stipulează la art. 16:
(1) Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Documentul executoriu privind urmărirea plăţilor periodice îşi menţine valabilitatea în cursul întregii perioade în care urmează să se efectueze plăţile. Termenul stabilit la alin. (1) se aplică fiecărei plăţi periodice în parte, iar curgerea lui începe de la scadenţa fiecărei  plăţi.
(3) Hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare în decursul a 30 de zile de la data expirării termenului de executare benevolă stabilit de lege sau de instanţa de judecată.
(4) Hotărîrile cu privire la contravenţii se prezintă spre executare în termenele stabilite de Codul contravenţional, dacă legea nu prevede altfel.

Astfel, din speța dvs rezumă că acest termn a fost încalcat deoarece Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti.

Astfel, aveți tot drept să vp adresa-ți în judecată pentru încălcările aduse.

10 iulie 2017