Punerea la evidenta

22 august 2017 114

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, cum as putea sa o pun la evidenta pe sotie, daca s-a scos de la evidenta de unde a locuit inainte de a se casatori, noi locuim la tara la parintii mei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună seara!

Conform prevederilor din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova,
102. Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:
1) actul de identitate de uz intern;
... mai detaliat 2) actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ;
3) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă.
103. În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţă în locuinţa asupra căreia nu are drept de folosinţă, suplimentar se depune în scris declaraţia de primire în spaţiu de către:
1) chiriaş şi de membrii majori ai familiei, care sînt înregistraţi la domiciliu pe adresa respectivă – dacă spaţiul locativ face parte din fondul de stat, departamental, municipal sau obştesc;
2) proprietarul sau coproprietarii locuinţei – dacă spaţiul locativ face parte din fondul locativ privat.
104. Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se depune personal. În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei nu condiţionează schimbarea actului de identitate se permite depunerea cererii prin reprezentantul împuternicit prin procură, eliberată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Cererea se depune la fosta î.S. "Cris "Registru"", acum subdiviziunea în cadrul Agenției Servicii Publice.

Succese!

23 august 2017