Работа по совместительству

31 august 2017 194

Здравствуйте. Я работаю в одном учреждении на основной работе, а 2 месяца назад устроился на другую должность по совместительству в свободное от основной работы время. В августе я вышел в отпуск по основной работе ( время работы с 8 до 14.00), но продолжил выполнять работу по совместительству (время работы с 15.00 до 19.00). Когда пришло время сдавать табель, отдел кадров заявил, что я не имею право работать по совместительству, если я в отпуске по основной работе. Кто прав и как мне быть в данной ситуации?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Aliona Barbăscumpă
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor


Bună ziua.
Art. 272 alin. (1) și (2) Codul Muncii.
La desfășurarea muncii prin cumul salariatul beneficiază de aceleași drepturi și garanții ca și ceilalți salariați, inclusiv salariale și de concediu. Salariaților cumularzi li se acordă concediul de odihnă anual, concomitent cu concediul de la locul de muncă de bază,... mai detaliat iar în cazul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul este mai mică decît cea de la locul de muncă de bază - și concediu suplimentar neplătit.
Respectiv, urma sa benefiziați de concediu și la locul de muncă prin cumul ( concediu plătit pentru 2 luni cît ați activat + concediu suplimentar neplătit, care sa nu depășească perioada de concediu plătit de la locul de muncă de bază.

1 septembrie 2017