Radierea de la domiciliu

18 aprilie 2023 34

Buna ziua. Cum pot sa ma radiez de la domiciliu in Moldova din cauza ca am domiciliu in strainatate? Poate tatal meu pur si simplu sa ma radieze?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:
 la cererea solicitantului;
 la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei şi/sau în cazul emigrării autorizate;
 la cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestui imobil.  la... mai detaliat decizia de revocare sau la deces.

Cererea pentru radierea din evidență se depune personal sau de reprezentatul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate (SEAI), iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova

18 aprilie 2023