Raportarea zilnica

19 noiembrie 2020 31

Este legal ca seful de serviciu sa ne ceara raportarea zilinica a lucrurilor pe care le-am facut?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Dumitru, eu vreau să vă aduc la cunoștință conținutul articolului din Codul muncii Articolul 199. Conţinutul regulamentului intern al unităţii
(1) Regulamentul intern al unităţii trebuie să conţină următoarele prevederi:
... mai detaliat a) securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţii;
b) respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii sexuale şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;
c) drepturile, obligaţiile şi răspunderea angajatorului şi ale salariaţilor;
d) disciplina muncii în unitate;
e) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile potrivit legislaţiei în vigoare;
f) procedura disciplinară;
g) regimul de muncă şi de odihnă.
(2) Regulamentul intern al unităţii poate cuprinde şi alte reglementări privind raporturile de muncă în unitate.
(3) Regulamentul intern al unităţii se aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură, de către angajator şi produce efecte juridice pentru aceştia de la data încunoştinţării.
(4) Obligaţia familiarizării salariaţilor, sub semnătură, cu conţinutul regulamentului intern al unităţii trebuie îndeplinită de angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării regulamentului.
(5) Modul de familiarizare a fiecărui salariat cu conţinutul regulamentului intern al unităţii se stabileşte nemijlocit în textul acestuia.
(6) Regulamentul intern se afişează în toate subdiviziunile structurale ale unităţii.
(7) Orice modificare sau completare a regulamentului intern al unităţii se efectuează cu respectarea prevederilor art.198 şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor în termenul şi în modul prevăzute la alin. (4) şi (5). Așadar, dacă în regulament nu este prevăzut așa circumstanțe descrise de DVS, este o cerință ilegală, succese.

19 noiembrie 2020