Răspunderea soților

17 martie 2023 26

Bună ziua. Trei ani în urmă am plecat peste hotare, singură, iar soțul a rămas în Moldova. Înainte de asta, la un moment dat, am fost aproape de a divorța, dar am continuat să locuim în același apartament. Peste un an jumătate, am reușit să aduc copilul minor, care acum frecventează școala aici. Ieri, am aflat că soțul este dat în judecată. Acesta a cumpărat o firma (SRL) în timp ce eram plecată, pentru care a plătit o sumă enormă (în viața noastră nu am avut acești bani). În plus, a luat mai multe credite, pe care nu le-a achitat. Acum este somat să achite datoriile.
Eu nu știam despre toate acestea, nici nu eram de față, nu mi-am dat consimțământul, nu am beneficiat de niciun ban din creditele menționate. Pe parcursul căsătoriei, soțul nu a agonisit nimic în afară de datorii. La moment eu sunt proprietara unui apartament, pe care l-am primit donație de la părinții mei. Intrebarea este dacă eu răspund pentru acțiunile necugetate ale soțului. Care ar fi soluția să mă protejez de acțiunile lui nocive? Copii mei riscă să rămână fără un acoperiș de asupra capului din cauza lui. Am depus în mod repetat cerere de divorț.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Dacă bunul imobil este cu titlu de donație atunci e doar proprietatea Dvs, nu și a soțului. Nu vor putea pretinde la acest bun.
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor
(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată... mai detaliat de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.
(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

Respectiv, veți putea demonstra ca datoriile nu au fost luate pentru familie.

18 martie 2023