Rata dobanzii de intarziere

21 octombrie 2019 67

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, care este rata dobanzii si penalitatii in cadrul legii si daca este un termen limita pentru care se calculeaza. Compania de creditare intr-un termen restrins de 9 luni solicita peste 100% suplimentar la soldul creditului care nu a fost achitat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Dobânda de întârziere este calculata în conformitate cu prevederile art. 942 Cod civil, iar rata de bază a BNM care se ia în considerație la calcularea acesteia este cea în vigoare la data de 01 ianuarie pentru prima jumătate de an și cea din 01 iulie pentru a-l doilea... mai detaliat semestru al anului.
Incepînd cu 01 martie 2019 creditorii nu mai sunt în drept sa solicite încasarea de la consumator atât a dobânzii de întârziere, cât și a penalității. Totuși, dacă plățile au devenit scadente pana la 1/3/2019, creditorul are dreptul sa pretindă plata atât a dobânzii de întârziere, cât și a penalității, dar numai pana la 1/3/2019, deoarece Incepînd cu aceasta dată i se interzice sa le mai perceapă pe ambele și trebuie sa facă o alegere când depune cererea de chemare în judecată.
De altfel, prin lege se interzice anatocismul și capitalizarea, cu anumite excepții care le vedeți mai jos.
In vederea apărării poziției dvs în instanța de judecată depuneți în mod obligatoriu o referință și solicitați reducerea clauzei penale dacă aceasta este prevăzută de contract.
Urmează a fi analizate toate clauzele contractuale și circumstanțele încheierii contractului pentru a înțelege dacă sunt sau nu incluse clauze abuzive, anularea cărora ar putea determina micșorarea sumei ce trebuie restituită.

Codul civil al RM:
Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligațiilor pecuniare
(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale.
(2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri. Cu toate acestea, dacă înainte de scadență obligația pecuniară era purtătoare de dobîndă prevăzută de contract, în scopul determinării ratei dobînzii de întîrziere, creditorul poate înlocui rata prevăzută la art. 874 cu rata dobînzii prevăzute de contract.
(3) Debitorul consumator are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întîrzierii plății este mai mic decît rata legală a dobînzii de întîrziere.
(4) În cazul în care s-a stipulat o clauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobînda de întîrziere calculată conform dispozițiilor prezentului articol, fie penalitatea pentru întîrziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobînda de întîrziere.
(5) Pe perioada în care suma de bani nu este plătită la scadență cu justificare, debitorul datorează doar dobînda de întîrziere la rata prevăzută la art. 874. Debitorul consumator nu datorează asemenea dobîndă de întîrziere.
(6) Orice clauza contrară dispozițiilor prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.
Articolul 943. Anatocismul și capitalizarea
(1) Dobînda, dobînda de întîrziere sau, după caz, penalitatea se calculează numai asupra sumei de bază a obligației pecuniare (capitalului).
(2) Cu toate acestea, dobînzile se pot capitaliza și pot produce dobînzi dacă s-a prevăzut expres, dar numai pentru dobînzi scadente cel puțin 12 luni.
(3) Dobînda de întîrziere sau, după caz, penalitatea nu se poate capitaliza.
(4) Orice clauză contrară dispozițiilor prezentului articol este lovită de nulitate absolută. Cu toate acestea, prin contractul de cont curent sau de depozit ori de alt cont de plăți se poate deroga de la dispozițiile prezentului articol.

Articolul 953. Reducerea penalității
(1) În cazuri excepţionale, luîndu-se în considerare toate împrejurările, instanţa de judecată poate dispune, la cererea debitorului, reducerea penalității disproporţionat de mari. La reducerea penalităţii, trebuie să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale, ci şi de alte interese, ocrotite prin lege, ale creditorului.
(2) Nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a fost stinsă prin executare benevolă.
(3) Nu se admite reducerea penalității pentru întîrzierea executării obligației pecuniare în cazul în care rata penalității este egală sau mai mică decît rata legală aplicabilă conform art. 942.
(4) Orice clauză care derogă de la dispozițiile prezentului articol în detrimentul debitorului este lovită de nulitate absolută.

22 octombrie 2019