Raza teritorială a examinării cauzei

21 noiembrie 2020 63

Salutare, stimaţi jurişti! Am un proces contravenţional pe care urma să-l examineze în judecată. Dar din motiv că de 3 ori s-a amânat şedinţa, instanţa fără a explica motivul, a decis să trimită dosarul spre altă instanţă (din centru). Pe motiv că aceasta nu e capabilă să examineze cauza şi conform unor noi modificări, deja toate contravenţiile săvârşite se vor examina la adresa juridica a agentului constatator.
Codul Contravenţional prevede altceva:
”Articolul 393. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale
(1) Sunt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
a) instanţa de judecată;
b) procurorul;
c) comisia administrativă;
d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art. 400–423/12).
(2) Cauzele contravenționale aflate în competența autorităților prevăzute la alin. (1) se soluționează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenția. În cazul contravenției continue sau prelungite, cauza se soluționează de către autoritatea în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a fost curmată contravenția.”
Vă rog să-mi daţi un sfat. Mulţumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,

Dacă procesul are în loc în mun. Chișinău, singura instanță competentă de a examina cauzele contravenționale este Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Dacă cauza voastră se afla spre examinare înafara Chișinăului, ar fi bine de studiat Încheierea instanței prin care a fost trimis dosarul după competență spre examinare, puteți să-mi expediați... mai detaliat actul pe mail pentru mai multe detalii.

21 noiembrie 2020