Развод

9 martie 2020 42

Добрый день. Я хочу развестись с мужем, но у нас трое детей. Разведут ли нас без суда, муж на детей не претендует? Какие документы нужно будет подавать и куда подавать на развод?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Elena,

Codul Familiei prevede că în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă... mai detaliat în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.

Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.

Respectiv trebuie să vă adresați la Oficiul de Stare civilă pentru a desface căsătoria.

9 martie 2020