Recipisa cu gaj are valoare juridică?

17 septembrie 2017 493

Buna ziua! Cum sa ma asigur mai bine ca imi voi întoarce banii împrumutați? Ma gîndesc sa ajut un prieten cu ceva bani si astfel sa întocmesc o recipisa in care sa fie indicat si un gaj (automobil, un teren de construcție sau agricol, sau un alt produs care poseda împrumutatul). Este o metoda sigura? Sau care este o alta modalitate de împrumut sigur cu gaj între doua persoane fizice? Mulțumesc anticipat.

Jurist comments 2

Download discussion
Aliona Barbăscumpă
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna seara Anastasia.
Recipisa reprezinta dovada incheierii contractului de imprumut (trebuie sa contina: nume, prenume, IDNP ambelor persoane,domiciliul partilor potrivit buletinelor, inclusiv domiciliul provizoriu, suma imprumutata, data exacta cind trebuie intoarsa datoria – scadenta, data intocmirii recipisei. Totodata, e bine sa fie scrisa de cel ce ia banii cu imprumut,... mai detaliat iar Debitorul /imprumutatul sa semneze exact ca si in documentul de identitate). Pastrati o copie a buletinul de idenitate al debitorului, si recipisa in original.
Exempu de recipisa:
Recipisa

Prin prezenta, subsemnatul, ____________________, identificat prin BI seria ______ nr. ________________ CNP___________________________domiciliat__________________________________ confirm ca am primit de la ___________________________________, identificat prin BI seria______ nr. _____________________ CNP___________________________domiciliat__________________________________ suma de ___________ lei, euro , dolari, / suma cu litere _____________________________ si ma oblig sa o restituii pina la data de ____________________________. (Daca se stabilesc procente lunar atunci se indica si acest fapt.) Prezenta recipisa este scrisa de mine_______________________________ intr-un singur exemplar care se va pastra la ____________________________________.

Data Semnatura
Mai există o modalitate de garantare a restituirii imprumutului, si anume fidejsorul - persoana care se obligă faţă de creditor să execute integral sau parţial obligaţia debitorului (in continul recipisei sau a contractului de imprumut).
Referitor la gaj:
Desigur ca puteti incheia si un contract de imprumut cu gaj, unde sa fie prevazut: Debitorul gajist constitui, în favoarea Creditorului gajist, gajul asupra ...............(se va descrie bunul gajat), pentru garantarea restituirii sumei de bani imprumutate .............(se va descrie obligaţia garantată).
Contractul respectiv urmează a fi autentificat notarial şi înregistrat în Registrul cadastral. Doar după înregistrarea lui în Registrul cadastral, acesta are putere juridică.

18 septembrie 2017
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

O modalitate care oferă un grad mai mare de siguranță este încheierea contractului de împrumut în formă scrisă autentică (autentificarea notariala a acestuia).

Succese!

18 septembrie 2017