Recipisă pentru darea în chirie a unui bun

12 ianuarie 2023 24

Bună ziua. Pot da un automobil în chirie întocmind doar o recipisă?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Mihai.
Totul depinde de riscurile pe care vi le asumaţi.
La moment Regulamentul circulaţiei rutiere impune conducătorul mijlocului de transport să posede şi să prezinte agentului de patrulare

a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus sau actul de identitate... mai detaliat valabil pe numele său, pentru a putea fi verificat dreptul de a conduce vehicule din categoria (subcategoria) din care face parte vehiculul condus;

b) certificatul de înmatriculare a vehiculului;

d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie.

e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul mijlocului de transport transmis în folosință avînd număr de înmatriculare neutru.

Respectiv doar dacă aveţi numere neutre trebuie să prezentaţi actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului.
În celelalte cazuri nici recipisa nu e necesară.
Totodată vă asumaţi anumite riscuri în cazul în care nu veţi încheia un contract (fie el şi recipisă cu clauze de rigoare).

În primul rînd conducătorul trebuie să fie inclus în poliţa de asigurare sau aceasta să fie nelimitată or în caz de accident compania de asigurări nu va acoperi prejudiciul în caz de accident rutier.
Vă asumaţi răspunderea pentru potenţialele contravenţii înregistrate de sistemul automatizat de supraveghere a traficului or acestea pot fi constatate timp de un an şi vă va fi greu să demonstraţi că nu dumneavoastră aţi condus dacă nu aveţi acel contract.

12 ianuarie 2023