Recunoașterea/stabilirea paternităţii

8 noiembrie 2021 26

Bună ziua. O femeie, care este în proces judiciar de divorț, a născut un copil de la alt bărbat. Potrivit legii, tată al copilului este considerat soțul femeii, dar tatăl biologic dorește să fie înregistrat în acte ca părinte. Soțul femeii, însă, refuză să-și dea acordul pentru ca tatăl biologic să fie înscris în certificatul de naștere al copilului. Ce se poate face în așa situație?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua.

Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul.

Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o... mai detaliat declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.

Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă.

Respectiv, paternitatea poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sînt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. Cererea privind contestarea paternităţii poate fi depusă timp de un an din momentul cînd una din persoanele enumerate mai sus, a aflat sau trebuia să fi aflat despre înscrierea privind paternitatea sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.

9 noiembrie 2021