Recuperarea arvunei de la agentie in caz de necorespundere a datelor despre apartament (bun viitor)

9 martie 2024 3

Buna ziua. Am dat arvuna pentru un apartament, despre care mi s-a spus ca va fi dat in exploatare in decembrie 2024. Am cerut poze ale contractului ca sa ma asigur daca e corect ce zice agentul imobiliar, dar acesta mi-a spus ca stapanul nu putea momentan sa trimita poze, dar imi va trimite mai tarziu. Am mers in aceeasi zi la agentie si am dat arvuna (in valuta straina) ca sa rezervez apartamentul. Acolo a fost intocmit un document in care este indicata "suma de garantie", iar mai jos in paranteza scrie ca e arvuna. Nu am primit nicio chitanta.
Mai tarziu am aflat ca acel apartament trebuia sa fie dat in exploatare vreo doi ani in urma, dar inca se afla la etapa de constructie. In acest caz pot cumva primi arvuna inapoi? Multumesc pentru timpul acordat si astept raspuns.

Jurist comments 6

Download discussion
Filip Rotaru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna ziua, este necesar de analizat actele pentru a putea oferi un raspuns precis, contactati-ma pe email rotaru.help@gmai.com sau watsapp +373 60508487

11 martie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Ion, buna ziua

Da, puteți primi banii înapoi, deoarece nu a fost respectată forma actului juridic.

Orice act juridic ce se referă la un bun imobil trebuie autentificat notarial sub sancțiunea nulității absolute.


Mai mult ca atat, agentul imobiliar trebuia sa va prezinte o procura autentificată notarial, care confirmă că este împuternicit să... mai detaliat primească plăți din numele si pentru vânzător, inclusiv dreptul de a incheia acte juridice din numele acestuia.


Cu respect,
Igor Brinișter

11 martie 2024

Multumesc mult pentru raspuns rapid, ei mi-au spus ca daca o persoana juridica face acel document care este suma de garantie care am semnat, atunci are aceeasi putere ca un act notarial.
Doriti sa spuneti ca actul care l-am semnat cu titlul 'suma de garantie' si in paranteza de subt... mai detaliat scrie arvuna, nu se considera act cu putere legala la fel ca contract de arvuna, chiar daca in el e spicificat ca suma arvunei care am dat-o nu se da inapoi daca cumpararea imobilului se anuleaza din cauza mea. Dupa cum inteleg asta e destul ca sa cer arvuna deplin inapoi?

Multumesc mult inca odata, astept raspuns.

11 martie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Ion,

Codul civil expres prevede care sunt consecințele nerespectării formei autentice a actului juridic:

Articolul 324. Efectele nerespectării formei autentice
(1) Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic.
(2) Dacă una dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care se cere formă autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea... mai detaliat lui notarială, instanţa de judecată are dreptul, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil dacă el nu conţine elemente care contravin legii. În cazul acesta, nu se cere autentificarea notarială ulterioară a actului juridic.
(3) Partea care s-a eschivat neîntemeiat de la autentificarea notarială a actului juridic este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat prin întîrzierea autentificării.

Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună
(1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
(2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute.


Actele juridice, prin care ae instraineaza dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (casa, teren, apartament, bun viitor) trebuie autentificat notarial sub sanctiunea nulitatii absolut.

Astfel, inclusiv arvuna sau avansul trebuie incheiate in forma autentifică, chiar daca vanzator este o persoană juridică.

In cazul in care vânzătorul persoană juridica este reprezentat la vânzare de către o alta persoana decât administratorul societății, iar acesta acționează în baza unei procuri, această procura trebuie autorizată notarial.Cu respect,
Igor Brinișter

11 martie 2024
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna Ion! Este posibil de restituit banii, însă aveți nevoie de o asistență juridică, puteți apela pentru suport și ajutor juridic 069049267

11 martie 2024

Multumesc mult)

11 martie 2024